Mục lục trong Word 2010

Mục lục trong Word 2010

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo mục lục trong Word 2010. Mục lục (hoặc TOC) là danh sách các tiêu đề theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu. Bạn có thể đặt danh sách các tiêu đề phải là một phần của mục lục. Hãy cùng tìm hiểu cách tạo mục lục. Mục lục giúp bạn điều hướng tài liệu Word của mình bằng cách cung cấp số trang được liên kết và liên kết trực tiếp đến các đề mục khác nhau có sẵn trên các trang đó.

Tạo mục lục
Sau đây sẽ hướng dẫn bạn tạo mục lục trong microsoft Word bằng các cấp đề mục khác nhau.

Bước 1 – Xem xét một tài liệu có các cấp độ tiêu đề khác nhau.

Mức tiêu đề
Bước 2 – Bạn có thể chèn mục lục vào bất kỳ đâu trong tài liệu, nhưng vị trí tốt nhất luôn là ở đầu tài liệu. Vì vậy, hãy hoàn thành điểm chèn ở đầu tài liệu, sau đó bấm vào tab Liên kết và sau đó là nút Mục lục; điều này sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn TOC.

Tham số ToC
Bước 3 – Chọn bất kỳ tùy chọn nào được hiển thị bằng cách chỉ cần nhấp vào nó. Mục lục được chèn vào vị trí đã chọn.

Mục lục
Bước 4 – Bạn có thể chọn số lượng cấp đề mục trong mục lục. Nếu bạn nhấp vào tùy chọn Chèn Mục lục có sẵn trong trình đơn tùy chọn, nó sẽ hiển thị cho bạn một hộp thoại nơi bạn có thể chọn số cấp bạn muốn có trong mục lục. Bạn có thể BẬT hoặc tắt tùy chọn Hiển thị Số Trang. Sau đó bấm OK để áp dụng cài đặt Cách làm mục lục trong word

Cấp TOC
Bây giờ, nếu bạn nhấn phím Ctrl và sau đó nhấp vào bất kỳ liên kết nào có sẵn trong mục lục, nó sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang được liên kết.

Cập nhật mục lục
Khi làm việc trên tài liệu Word, số lượng trang và nội dung của chúng liên tục thay đổi, theo đó, mục lục phải được cập nhật. Sau đây là các bước đơn giản để cập nhật mục lục hiện có trong Microsoft Word.

Bước 1 – Giả sử bạn đã có mục lục như hình trên. Nhấp vào tab Liên kết và sau đó nhấp vào nút Cập nhật Bảng; Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại Mục lục được cập nhật với hai tùy chọn.

Cập nhật mục lục
Bước 2 – Nếu bạn chỉ muốn cập nhật số trang, hãy chọn tùy chọn đầu tiên. Cập nhật số trang chỉ có sẵn trong hộp thoại, nhưng nếu bạn muốn cập nhật số trang, hãy chọn tùy chọn thứ hai. Cập nhật toàn bộ bảng và bạn sẽ thấy mục lục được cập nhật mới nhất những thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *