Sử dụng lượng từ trong tiếng AnhCách sử dụng một số lượng từ (many, much, plenty of…)

Đi kèm với danh từ đếm được số nhiều :
Some
Any (thường dùng trong câu phủ định và nghi vấn)
Many
A great number of/ A large number of
Plenty of
A lot of/ Lots of
Few/ A few
Several

Lượng từ đi kèm danh từ số ít:
Each
Every

Lượng từ cùng danh từ không đếm được:
Some
Any
Much
A great deal of/ A large amount of
Plenty of

#GEEKOvn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Check ngay những chương trình ưu đãi hấp dẫn của GEEKO:
• Kiểm tra trình độ tiếng Anh MIỄN PHÍ tại:
• Đăng kí thi thử IELTS MIỄN PHÍ tại:
• Học thử IELTS MIỄN PHÍ tại:

Nguồn: https://chuongduonghome.org

Xem thêm bài viết khác: https://chuongduonghome.org/am-thuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *